fredag den 2. september 2016

Ølselskabet, nystartet dansk ølforening

Danmark er ved at få en ny ølforening. Ølselskabet er en udbrydergruppe fra Danske Ølentusiasters Frederiksbergafdeling, dannet af Christian Skovgaard Hansen & Erik Larsen, der indtil for nylig har fungeret som henholdsvis næstformand og formand i lokalafdelingen. Planen er, at Ølselskabet skal blive et alternativ til Danske Ølentusiaster, i den forbindelse tog Stovt en snak med Erik Larsen om den nye forening.

I det materiale Erik sendte mig om den nystartede forening, beskriver han tre af de mål som Ølselskabet vil arbejde hen imod.

1. Etablering af en landsdækkende ølforbrugerforening, finansieret via medlemskontingenter og evt. annonceindtægter.
2. Etablering af salgsplatform med tilhørende lokaler til hhv. smagninger, lager og håndbrygger aktiviteter, finansieret via salg af øl, merchandise m.v. online.
3. Etablering af bryg faciliteter med kapacitet for optil eks. 300L pr. bryg og gerne med 2-3 mindre bryganlæg. Alle som skal kunne udlejes til bryg, og på sigt finansieret af indtægterne herfra. På sigt være med til at finansiere lokaler og andre bryg aktiviteter.

Med udgangspunkt i dem kvitterede jeg med en stak spørgsmål, så vi kan blive klogere på, hvad Ølselskabet er for en størrelse.

Hvorfor har i følt et behov for, at bryde med Danske Ølentusiaster og skabe et alternativ?
Danske Ølentusiaster har haft monopol siden 1998. De har gjort rigtig meget rigtig godt. Men det vi har oplevet igennem de seneste 10 år er at der ikke sker det store, Danske Ølentusiaster er blevet en forening som vi ikke længere kan identificerer os med. En forening som mange rundt omkring definerer som foreningen for de halvfede gamle mænd der drikker øl. Vi har i Danske Ølentusiaster-regi selv arbejdet for at ændre image og muligheder, men er desværre blevet mødt af en total mangel på forandrings- og omstillingsparathed.

Hvordan vil Ølselskabet komme til at adskille sig fra Danske Ølentusiaster?
Ølselskabet arbejder for at blive et alternativ til Danske Ølentusiaster. En forening drevet af medlemmer for medlemmer. Vi ønsker en større sammenhæng imellem vores medlemmer og andre aktører herunder bryggerier, importører, producenter m.fl. Det vigtigste er, at vi ikke er bange for at samarbejde med økonomiske interessenter som kan være med til at bidrage positivt til Ølselskabets medlemmers gavn. Vi ønsker ikke en tung organisation, men vil hellere satse på at skabe fede øloplevelser for de mange rundt omkring i landet. Vi vil som en væsentligt del af vores virke tilbyde kvalitetsøl i form af smagekasser, men også som løssalg, til vores medlemmer til medlemsvenlige priser, så man som medlem reelt får noget ud af sit medlemskab.

Fortæl noget mere om salgsplatformen.
Umiddelbart lægger vi vores kræfter i onlineverdenen, og derfor kommer vi heller ikke til at tilbyde et firefarvet glittet medlemsblad med forældede nyheder. Vi satser i stedet for på lækre nyhedsbreve skabt af medlemmerne for medlemmerne og ikke af selvudnævnte smagsdommere. Alle vores aktiviteter, produkter, smagninger, events m.m. vil blive markedsført via Ølselskabet.dk

I virker til også gerne, at ville have fokus på håndbryg?
Fokus på håndbryg, og fokus på mad, partnere og organisationer som i fællesskab med Ølselskabet vil sætte råvarekundskab i fokus er en af de vigtige faktorer i vores virke. Vi forestiller os, at tilbyde faciliteter til at alle medlemmer med interesse for at brygge selv, vil have mulighed for at komme et sted, og her enten lære at brygge eller at brygge i større skala end derhjemme, på anlæg op til 300 liter. Samtidigt, da vi jo desværre ikke kan have disse anlæg i alle byer, vil vi i samarbejde med gode kræfter tilbyde kvalitetsudstyr og råvarer til alle med interesse for håndbryg og brygning generelt. Vi forventer også et langt større fokus på samspillet imellem øl og mad og her vil vi bestemt satse på øget bevågenhed.

Er det planen, at Ølselskabet skal være en forbrugerforening eller en interesseforening?
Ølselskabet bliver en forening for medlemmer med interesse for godt øl og for brygning heraf. Det bliver en forening som vil arbejde for medlemmernes umiddelbare interesser og ikke satse på at skulle drive politik i diverse udvalg nationalt og internationalt. Vi vil formodentlig ligge nogenlunde lunt imellem forbrugerforeningen og interesseforeningen.

Og endeligt, skal Ølselskabet blive lige så stort som DØE?
Om vi skal være lige så store som DØ? Her fristes jeg jo til at spørge om størrelsen målt i nuværende antal medlemmer eller i velmagtsdagene. En forening, der har mistet over 20.000 medlemmer på små 20 år (nuværende medlemsnummer – oplyst antal medlemmer på ale.dk) har da en udfordring, og det har Ølselskabet også som ny aktør. Men for os er det ikke et spørgsmål om at være størst, da vi mener der er plads til 2 foreninger, men det er i høj grad et spørgsmål om at være ”bedst” eller med andre ord mest interessant for sine medlemmer og samarbejdspartnere. Ølselskabet skal vokse organisk, dog med forskellige tiltag vi håber kan accepteres på en stiftende generalforsamling.

Ølselskabet holder stiftende generalforsamling 12. september. Vil man vide mere om Ølselskabet kan man følge dem på Facebook.