mandag den 27. juni 2022

Klummen 59: Øl er ikke medicin

Lad os starte med nogle tal:
  • Hvert år skyldes 3.000-4.000 dødsfald herhjemme et overforbrug af alkohol.
  • Hvert år skyldes 42.000 tabte leveår alkoholmisbrug 
  • På den gode side af en halv million danskere har et skadeligt alkoholforbrug.

Det er blot et uddrag af den statistik, der kan findes om alkohol på Sundhed.dk.

Derfor bliver jeg simpelthen så skuffet når jeg ser bryggeriforeningen lave et opslag som dette på LinkedIn.

Under opslaget linkes der til denne artikel.

Bryggeriforeningens opslag er voldsomt unuanceret. Som i et klip fra en gammel western rider de med deres vogn ind i byen for at sælge deres mirakelkur mod flere sygdomme. Måske er det en kur? Men ingen kender faldgruberne ved eller konsekvenserne af behandlingen.

Trods understregning af budskab og brugen af versaler, hvor der skrives mængde, så er Bryggeriforeningen ude i et farligt ærinde, som ingen blinkende smiley kan redde.

Der står eksempelvis i artiklen "... at et moderat forbrug af øl, kan reducere risikoen for hjertekarsygdomme."

Gennem årene har der været flere artikler om, at et moderat alkoholforbrug kan gøre noget godt for hjertet, men dykker du ned i stoffet, så kan du f.eks. også læse at ”én episode per måned, hvor der drikkes mere end fem genstande, vil fjerne de forebyggende effekter, som et lavt jævnt fordelt alkoholforbrug kan give, i forhold til iskæmisk hjertesygdom” (Sygdomsbyrden i Danmark, 2016).

En ikke urelevant information, hvis man vil give et nuanceret blik på alkoholens virkning - og lur mig om ikke der findes mange, af den slags nuancer. Nuancer, der sjældent, hvis ikke aldrig, optræder i artiklerne.

Så når Bryggeriforeningen linker til artiklen, så anbefaler de i overført betydning en medicin, hvor der ikke er en indlægsseddel med i pakken. Så læseren ved ikke, hvilke forholdsregler, der skal følges når læseren tager "medicinen". Det er en skævvridning af fakta og det er potentielt farligt.

I artiklen sidestilles 2-3 genstande om dagen med et moderat indtag. 

Men, hvis du drikker det, så bringer det dig over Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende alkohol, hvor der bl.a. står ” Hvis du drikker alkohol, så anbefaler Sundhedsstyrelsen, at voksne på 18 år og derover højst drikker 10 genstande om ugen”. Anbefalinger, der også er gengivet på Bryggeriforeningens hjemmeside.

Så er det vel ikke et moderat indtag, eller hvad?

Samtidig sker der det, at går du efter den ene positive helbredseffekt, så mister du den anden. 

På bryggeriforeningens egen hjemmeside står der også "En øl om dagen for kvinder og 1-3 for mænd er forbundet med den laveste risiko for sygdom fra 45-årsalderen". Igen et råd, der går over Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Min klare holdning er, at opslaget er ubeskriveligt dumt og kritisabelt, og jeg er skuffet over at se, at de samme ting går igen på Bryggeriforeningens hjemmeside. Udsagnene er selvmodsigende, de taler imod bedre vidende og rummer nogle sundhedsanprisninger, der er yderst tvivlsomme, da der ikke tales om, hvilke andre sundhedsparametre et alkoholindtag kan skubbe til.

”Flere statistiske undersøgelser tyder således på, at et yderst moderat og jævnt forbrug ikke er usundt. Men der kan være store individuelle forskelle, både når det gælder positive og negative virkninger af alkohol på helbredet, så det kan generelt ikke anbefales at drikke alkohol for sundhedens skyld.” (fra Sundhed.dk)

Det er med andre ord en lodseddel, du udsteder til dit helbred, hvis du vælger at lytte til Bryggeriforeningen – uanset om du går efter den ene eller den anden positive effekt. Og det er en lodseddel, der retfærdiggør et alkoholindtag, der ikke nødvendigvis er sundt for dig.

”Det er også problematisk at anbefale et stof (alkohol) som daglig "medicin", når det potentielt kan skabe afhængighed.” (fra Sundhed.dk)

Øl er et nydelsesmiddel og skal sælges som et sådant. 

Personligt drikker jeg øl fordi det smager godt og på den måde bidrager til min livskvalitet.

Hvis jeg bildte mig ind, at jeg gjorde det for mit helbreds skyld, så var jeg ude på et sidespor.

Når bryggeriernes brancheorganisation går ud og fortæller, at du kan/bør drikke øl for dit helbreds skyld, så er de seriøst ude på et sidespor. Det gælder også når bryggerier og andre med interesse i øl deler den slags opslag.

Arbejder man med øl, så har man også et ansvar. Det ansvar er nu, at få ryddet op i disse sundhedsanprisninger af øl, der rummer flere gråzoner end klare svar.