torsdag den 6. juni 2013

Interview: Anders Kissmeyer/Ny Nordisk Øl

På ølfestivalens andendag samlede 40 mennesker sig om formiddagen i Tap1 til et event for at høre om initiativet Ny Nordisk Øl. Et initiativ, der tager udgangspunkt i at bruge de råvarer det nordiske terroir byder på, for at fremme det nordiske terroirs mange muligheder og for at styrke det nordiske øls profil i resten af verden. 

Bag initiativet står Anders Kissmeyer (Kissmeyer Beer & Brewing), Per Kølster (Kølster Malt og Øl) og Christian Andersen (Durst). Tre herrer, hvis navne vil kunne genkendes af de fleste med interesse for øl. Stovt var desværre ikke til stede i Tap1, men initiativet fangede min interesse, så jeg ringede til Anders Kissmeyer for at høre, hvad Ny Nordisk Øl går ud på. 

Projektet tager afsæt i et andet fællesnordisk projekt, der blev søsat for en håndfuld år siden, hvor også Claus Meyer var ind over. Projekt ”Nordisk Malthus” var dog for tidligt ude. For mange mikrobryggerier var stadig ved at finde fodfæste, og branchen var ikke moden til et tiltag, der skulle udvikle og innovere. Derfor gik projektet i sig selv. 

Tankegodset fra projektet er dog blevet taget med over i Ny Nordisk Øl og i dag er de danske mikrobryggerier så etablerede, at tiden ifølge Anders igen er til at vende blikket indad og se, hvad vi har stående af muligheder i vores egen baghave. Det er tankegangen fra det nye nordiske køkken, der gør sig gældende. Idéen bag det var oplagt at overføre til øllets verden, og der er blandt andet et håb om at interessen for det nye nordiske køkken vil smitte af på Ny Nordisk Øl og få folk til at løfte øjenbrynene. 

Anders Kissmeyer tegner og fortæller (Foto: Det Danske Ølakademi)
I oplægget til eventen kunne man læse følgende udtalelser fra et par af initiativtagerne. 

Anders Kissmeyer: 

"Ny Nordisk Øl er et naturligt skridt i udviklingen af den danske ølrevolution. I snart mange år har vores kompetente og anerkendte danske bryggere produceret et utal af forskellige øltyper. Men særlige danske eller nordiske øltyper findes nærmest ikke. Lad os fremelske en ny mangfoldighed af ægte nordiske øl. Lad og forene bryggere, producenter af korn, malterier, forskere og andre og udvikle en ny nordisk øl.

Per Kølster: 

"Øl er en afgørende vigtig og historisk del af vores mad- og drikkekultur. Med det Nye Nordiske Køkken har vi erobret nye måder at forstå Nordens råvarer på. Nu er det øllets tur til at drage nytte af de skatte af velsmag, som gemmer sig i det nordiske terroir. Ny Nordisk Øl vil forandre måden at tænke øl på hos nordiske bryggere og forbrugere, og visionen for Ny Nordisk Øl er at skabe øl i verdensklasse.

Foreløbig klør de tre bagmænd på med projektet i deres fritid da der indtil videre er en begrænsning, der hedder manglende finansiering af projektet. I takt med at Ny Nordisk Øl bliver en mere konkret størrelse, er det dog planen at søge puljer om økonomisk tilskud til de muligheder, der ligger i projektet. 

Første skridt har dog været at få projektet præsenteret for branchen. Det virkede oplagt at gøre det til årets ølfestival, hvor store dele af den danske ølbranche var samlet. Det lykkedes da også at samle over 30 bryggere da projektet blev præsenteret. 

Som optakt til præsentationen satte Anders, Per og Christian ned og forfattede et udgangspunkt for projektet i form af et manifest, der lyder: 

Nordisk øl skal smage af Nordens natur. 

Øl er en afgørende vigtig og historisk del af vores mad- og drikkekultur. Med det Nye Nordiske Køkken har vi erobret nye måder at forstå Nordens råvarer på. Nu er det øllets tur til at drage nytte af de skatte af velsmag, som gemmer sig i det nordiske terroir. 

Ny Nordisk Øl vil forandre måden at tænke øl på hos nordiske bryggere og forbrugere. 

Visionen for Ny Nordisk Øl er at skabe øl i verdensklasse. 

* Ny Nordisk Øl vil skabe nye typer øl, som har smag og aroma fra nordisk terroir udtrykt gennem nordiske bryggetraditioner. 

* Ny Nordisk Øl vil udtrykke den renhed, friskhed og bæredygtighed, som kendetegner naturen i de nordiske lande. 

* Ny Nordisk Øl vil udforske og fremme det nordiske terroirs mange muligheder og iboende kvaliteter for at skabe nye smagsopleveler. 

* Ny Nordisk Øl vil samarbejde med bryggere, planteforædlere, landmænd, producenter af malt, producenter af smagsgivere, forskere, kokke og andre interessenter. 

* Ny Nordisk Øl vil styrke viden og kompetence om nordisk terroir og nordiske bryggetraditioner blandt nordiske bryggere ved at formidle de resultater og den indsigt, som projektet løbende vil kaste af sig. 

* Ny Nordisk Øl vil udbrede kendskabet til nordisk øl og nordisk terroir hos forbrugerne i Norden og resten af verden, og herved øge markedet og forbedre profilen for nordisk øl. 

 * Ny Nordisk Øl skal tænkes sammen med det nye nordiske køkken og styrke vores måltidskultur til hverdag såvel som til fest.

For at give en idé om, hvad det er man vil frem til, havde man op til eventet fremskaffet øl, der gør brug af de råvarer projektbagmændene har i hovedet i forhold til Ny Nordisk Øl. Her stod det klart, at mange bryggerier allerede udlever de tanker, som Ny Nordisk Øl vil fremme. Derfor var det muligt at servere 16 forskellige øl for tilhørerne, med blandt andet havtorn, blæretang og islandsk timian. 

Et udvalg af det serverede øl (Foto: Coisbo)
Anders fortæller, at interessen fra tilhørerne var overvældende. Næste skridt bliver en åben proces, hvor der skal indsamles viden og idéer, og det indsamlede skal viderekommunikeres. Der vil blive etableret nye delprojekter, og det er håbet at Ny Nordisk Øl med ambition og virkelyst som katalysator, kan åbne op for et vulkanudbrud af initiativer, der vil give afkast i form af nye øltyper og åbne op for nye frugt- og kornsorter, der kan bruges til ølbrygning. 

Som man kan læse i manifestet er det nemlig ikke kun bryggere, der skal involveres i Ny Nordisk Øl, men hele værdikæden, der er involveret i ølbrygning. Der er et ønske om at involvere alle; fra landmændene, der dyrker råvarerne, over forskerne, der forsker i plantesorter og smag, til malterierne, bryggerierne, planteforædlerne og endda slutbrugerne. Alle der måtte have interesse i at diskutere, kan deltage på den åbne platform. Den åbne platform bliver en Facebookside dedikeret til initiativet og er et af de konkrete tiltag, der er blevet taget i projektet. 

Per Kølster er som et andet tiltag gået i gang med at undersøge, hvilke råvarer man reelt må bruge i øllet, for at undgå at projektet giver bagslag, hvis man bruger ingredienser, der ikke er tilladt i fødevarer. Som det eksempelvis skete med Rough Snuff fra Midtfyns Bryghus, der gjorde brug af snus. 

Endelig er man i gang med om det kan lade sig gøre, at få nogle af de københavnske ølbarer til at dedikere en hane til Ny Nordisk Øl, og på den måde forpligte sig til at støtte om projektet. 

Sideløbende med ovenstående tiltag, er der også blevet sat gang i to andre projekter. 

Det ene ”øl uden humle” tager udgangspunkt i det faktum, at det danske/nordiske klima er for svingende til at sikre en stabil humleproduktion. Derfor skal der forskes i andre måder, at smagssætte og bittergøre øllet, ved hjælp af urter m.m. Der skal kigges i historiebøgerne, og det man gjorde dengang, skal spilles op imod den viden man har i dag. 

Det andet projekt ”gærudfordringen” handler om at se på, hvilke vilde gærstammer vi har herhjemme. I dag bliver det meste gær købt udenlands, men man vil finde ud af, hvad det nordiske gær kan. Ny Nordisk Øl får her hjælp af  biokemiker og gærspecialist Troels Prahl, der blandt har været ind over Meyers ciderproduktion. 

Jeg spurgte Anders, hvordan man skal kunne genkende øl, der hører ind under Ny Nordisk Øl. Han fortalte, at foreløbig er der dømt fri leg for ikke at begrænse projektet, med håbet om at det vil åbne op for en mangfoldighed i de muligheder, der er af råvarer og smagsgivere. Så kan dogmer og definitioner kommer til senere. Så længe de ikke er plads, kommer det heller ikke at mærke øllet med at logo eller andet, men Ny Nordisk Øl har en vision om at nå dertil. 

Stovt vil følge Ny Nordisk Øl fra sidelinjen. Det er et spændende projekt, som jeg tror på sigt vil kunne skabe noget opmærksomhed, også udenlands, og åbne op for yderligere salg/eksport af dansk øl. Jeg gætter på, at det i første omgang vil blive en niche i den danske ølproduktion, men hvis de forskellige tiltag og projekter lykkedes, og i en eller anden grad også integreres i dele af produktionen, så har man har fat i en fantastisk historie om produktudvikling, der tager udgangspunkt i det nære miljø og den skal der nok være mange der fanger.